مسعود کیمیایی ذاتا مذهبی است / مدیریت دهه 60 خیلی موافق سینمای سیاسی نبود/ به خلخالی اطلاعات نادرست دادند/ کیمیایی از طریق قطب زاده «فریاد مجاهد» را پایین کشید

فریدون جیرانی این روزها با فیلم متفاوت «خفه گی» بر پرده توجه رسانه ها است و درباره این فیلم که آخرین روزهای اکرانش را می گذراند، بارها مورد سوال قرار گرفته و پاسخ هایی جاری شده که دیگر قبل از خواندن هم می توان از ماهیت شان باخبر بود! اما هوش و اطلاعات تاریخی این نویسنده و فیلمساز کهنه کار می تواند بهانه ای برای به پیش کشیدن سوالات و انتظارِ جواب هایی متفاوت باشد و سینمای دهه 60 ایران بهانه خوبی برای سرک کشیدن به ذهن ژورنالیستی «فریدون جیرانی» خواهد بود. از این رو در این مصاحبه مفصل به جای گفت و گویی تحلیلی درباره آثار این فیلمساز شناخته شده، به سراغ مصاحبه ای برای شکافتن قلب تاریخ سینمای ایران رفتم؛ با نویسنده ای که در اولین سال های پیدایش سینمای پس از انقلاب جزو چند سینماگر فعال بود و حرف هایی از آن سال ها باقی مانده که تاکنون رو نشده است.

دوشنبه 13 آذر 1396 در 08:44

نقد

تبلیغات

یادداشت

گفتگو