سیدعلی صالحی: دنیا را که کبوتر سفید را سر بُریده، کرکسِ لاشخوار برگزیده ‌ای بر دو شانه خود؟!

آینه نیوز: این روزها وجود هر انسانی که قلبی درونش می تپد برای کشتار مردمان مظلوم میانمار به درد آمده است و این در حالی است که قدرت طلبان و داعیه داران صلح و دموکراسی در جهان چشم های خود را بسته و دهان هایشان را دوخته اند. به گزارش آینه نیوز، در میان همه اظهارنظرها و همدردی های جامعه ایران و اهالی فرهنگ و هنر و ادب، «سید علی صالحی» که زیباترین قلم را در حال حاضر دارد، با ادبیاتی جانانه و با روحی دلبرانه، یادداشتی اعتراضی نسبت به کشتار مسلمانان میانماری نوشت و «آنگ سان سوچی»، را مورد حمله مستقیم واژه های خود قرار داد. زنی که خود را مدعی حقوق بشری می دانست و از شوخی های این روزگار، دارنده جایزه صلح نوبل هم می باشد! به گزارش آینه نیوز، اگر چه همه نگاه ها و یادداشت ها در نقطه نگاهی مشترک معطوف به انتقاد از کشتار بیرحمانه مردمان میانمار به سرکردگی زنی خونخوار است، اما هنگامی که با قلم لبریز شده از زیبایی «سیدعلی صالحی» مواجه می شویم، این اعتراض نامه جلایی دیگر می گیرد.

چهارشنبه 22 شهريور 1396 در 16:39

نقد

تبلیغات

یادداشت

گفتگو