هیات انتخاب فجر گفت مفاهیمی که در «هجوم» وجود دارد را نمی دانیم و نمی فهمیم!/ فرم گرایی ام می تواند عکس العملی در مقابل سینمای ایران باشد/ «هجوم» از فیلم «هجوم ربایندگان جسد» به دست آمد

آینه نیوز: مواجهه با آثار «شهرام مکری» نزد مخاطبان وطنی همراه با حیرت زده گی است و عمده نگاه های موافقانِ شگفت زده و مخالفانِ پریشان حال به دلیل عدم احاطه به دامنه وجوهات بینامتنیت راهی به تعالی تحلیل نمی یابد. در گفت و گوی پیش روی سعی بر این داشتم که فارغ از مواجهه ی معمول صفر و صدی، گشایشی منطقی درباره «هجوم» مکری و نیز سینمای این فیلمساز خوش فکر نمایان سازم. این رهیافتِ ثمربخش تنها از طریق ارائه پرسش هایی جوان و طی کردن گپ و گفتی متفاوت از سوالات سطحی و جواب های تکراری که رسم معمول گفت و گوهای رسانه ای است، صورت می یافت و خوشبختانه استقبال و همراهی «شهرام مکری» موجب به ثمر نشستن این مهم شد. رضایتی که منجر به این گردید که «مکری» قرار تعیین شده اش را به تعویق افکند تا سرپوشی برای تاخیرم در شروع گفت و گو و تحققی برای ارائه سوالات بسیارم را فراهم سازد. هر چند خلاقیت و جسارت فیلمساز این امکان را می سازد که ساعت هایی بی شمار درباره وجوه مختلف فیلم «هجوم» صحبت کنم...

سه شنبه 28 آذر 1396 در 10:10

نقد

تبلیغات

یادداشت

گفتگو