تغییر عنوان فجر یا برگزاری جشنواره در بهمن ماه/ عدم توجه به بخش خصوصی در بازار فجر/ عدم شناخت لازم اهالی رسانه از سینمای جهان/ کیفیت ارزنده آثار به نمایش درآمده/ برپایی ورک شاپ های بیهوده

آینه نیوز: چندی پیش در «آینه نیوز» اشاره به این گردید که بهتر است با نگاهی فارغ از عنوان «فجر» نسبت به برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر نگریسته شود؛ چرا که نه زمان برگزاری و نه هویتش ارتباطی با فجر انقلاب ندارد و از سویی هیچ فستیوالی در جهان به شکل منقطع و تحت یک عنوان برگزار نمی گردد. حالا پخش کننده شناخته شده کشورمان با مطرح ساختن این بحث پیشنهادات قابل توجهی را درباره برپایی این رویداد بین المللی در دوره های آتی مطرح ساخته است. نقطه نظرات «محمد اطبایی» نمایانگر نگاه یک کارشناس مطلع بوده و کاملا اشاره به نقاط ضعف و قوت جشنواره ای دارد که با همه نقدهایی که بر آن وارد است، همچنان بهترین جشنواره ای است که در سال های بعد از انقلاب در ایران برگزار شده است؛ چه به لحاظ کیفیت آثار خارجی به نمایش درآمده(برخلاف نظر افرادی که هیچ فیلم خارجی در جشنواره ندیده و منتقد شده اند!) و چه شکل اجرایی اش که با دبیری هنرمندان صورت پذیرفت.

دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 در 11:24

نقد

تبلیغات

یادداشت

گفتگو