تاریخ : 28/آبان/1397 - 16:03
کد خبر : 7640
سرویس خبری : کتاب و ادبیات
 

«پژوهشنامه هنر» و «گلستان هنر» به پیشخوان مطبوعات می‌آیند

«پژوهشنامه هنر» و «گلستان هنر» به پیشخوان مطبوعات می‌آیند

مجلات تخصصی «گلستان هنر» و «پژوهشنامه هنر» به زودی منتشر می‌شوند.

به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، مجلات «پژوهشنامه هنر» به سردبیری بهمن نامور مطلق و «گلستان هنر» به سردبیری مهدی مکی‌نژاد با صاحب امتیازی فرهنگستان هنر به عرصه مطبوعات مکتوب کشور بازمی‌گردند.

«پژوهشنامه هنر» فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگستان هنر است که در حوزه های مختلف نقد و پژوهش هنر به انتشار مقالات تخصصی می‌پردازد.

همچنین «گلستان هنر» فصلنامه دارای رتبه علمی پژوهشی از منظر فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران است که به طور تخصصی به تاریخ هنر و معماری ایران زمین می‌پردازد و شماره آخر آن تابستان منتشر شده است.

انتشار این مجلات با بهره گرفتن از شورای عملی و تخصصی سردبیری با نگاهی نو به تحلیل هنر و نقد حوزه‌های تخصصی آن از سر گرفته خواهد شد.