تاریخ : 15/مهر/1397 - 20:45
کد خبر : 7113
سرویس خبری : فیلم
 

معرفی هیات انتخاب بخش پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران

معرفی هیات انتخاب بخش پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران

علی نوری اسکویی، روانبخش صادقی و سعید توکلیان هیات انتخاب آثار بخش پویانمایی سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران شدند.

ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران، هیات انتخاب آثار بخش پویانمایی سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران معرفی شد.
علی نوری اسکویی، روانبخش صادقی و سعید توکلیان با حکم سیدصادق موسوی دبیر سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران، به عنوان هیات انتخاب آثار بخش پویانمایی این جشنواره منصوب شدند.
سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و جهانی و همچنین ایجاد رقابت سازنده بین فیلمسازان از ۱۸ تا ۲۳ آبان۹۷ برگزار خواهد شد.