تاریخ : 16/دي/1396 - 20:32
کد خبر : 5392
سرویس خبری : کتاب و ادبیات
 

«رضا امیرخانی» جایزه ارشاد را نپذیرفت

«رضا امیرخانی» جایزه ارشاد را نپذیرفت

آینه نیوز: رضا امیرخانی که برای نوشتن کتاب «نفحات نفت» برگزیده بخش ویژه جایزه جلال شده بود از پذیرش این جایزه خودداری کرد. به گزارش فارس، رضا امیرخانی که به خاطر کتاب «نفحات نفت» برگزیده بخش ویژه جایزه جلال شده بود از پذیرش این جایزه سرباز زد.

آینه نیوز: رضا امیرخانی که برای نوشتن کتاب «نفحات نفت» برگزیده بخش ویژه جایزه جلال شده بود از پذیرش این جایزه خودداری کرد. به گزارش فارس، رضا امیرخانی که به خاطر کتاب «نفحات نفت» برگزیده بخش ویژه جایزه جلال شده بود از پذیرش این جایزه سرباز زد. 

وی در این باره گفت: قرار نبود من با لباس پیاده روی بیایم و جایزه بگیرم این جشنواره ادبی است  اما من به موضوعی علم حضوری دارم و آن اینکه مجوز با جایزه و هم خانواده نیست من تا اخر عمرم همیشه به دنبال مجوز خواهم دوید بر این مبنا بخش معنوی جایزه را می‌پذیرم اما از پذیرش بخش مادی معذورم من هیچگاه از ارشاد جایزه نخواهم گرفت.