تاریخ : 08/مرداد/1396 - 15:36
کد خبر : 3263
سرویس خبری : موسیقی
 

آواز اعتراضی «حافظ» در لغو کنسرت «آواز پارسی» و در جوار آرامگاه فردوسی+ فیلم

اعتراضات نسبت به لغو کنسرت استاد شهرام ناظری و فرزندش ادامه دارد

آواز اعتراضی «حافظ» در لغو کنسرت «آواز پارسی» و در جوار آرامگاه فردوسی+ فیلم

آینه نیوز: لغو کنسرت استاد شهرام ناظری؛ آوازخوان گرانقدر و ارزشمند موسیقی اصیل ایران در قوچان در روزهای اخیر انتقادات بسیاری را در برداشت و بسیاری نسبت به رفتار توهین آمیز رخ داده با استاد و مخاطبان بسیارش و نیز اتخاذ رفتاری به دور از عقل و منطق در فضای موسیقی کشور اعتراض کردند.

آینه نیوز: لغو کنسرت استاد شهرام ناظری؛ آوازخوان گرانقدر و ارزشمند موسیقی اصیل ایران در قوچان در روزهای اخیر انتقادات بسیاری را در برداشت و بسیاری نسبت به رفتار توهین آمیز رخ داده با استاد و مخاطبان بسیارش و نیز اتخاذ رفتاری به دور از عقل و منطق در فضای موسیقی کشور اعتراض کردند. به گزارش آینه نیوز، کنسرت شهرام و حافظ ناظری با نام «آواز پارسی» با مخالفت مسئولان قضایی قوچان تعطیل شد و شهرام ناظری که به همراه پسرش برای اجرای کنسرت به قوچان سفر کرده بودند با درهای بسته سالن اجرای کنسرت مواجه شدند!

به گزارش آینه نیوز، لغو کنسرت «آواز پارسی» استاد شهرام ناظری و فرزند تحصیلکرده و مستعدش؛ حافظ ناظری تبعات بسیار نامناسبی در دیدگاه مخاطبان هنر و فعالان موسیقی در کشور خواهد گذاشت. اما حافظ ناظری که همانند پدرش از ایجاد حاشیه دوری کرده است، در اقدامی جالب توجه بر سر مزار گرانقدر فردوسی حاضر شد و از طریق خواندن آوازی، اعتراض خود را به شکلی هنرمندانه در جوار حکیم ایران زمین منعکس ساخت که در بخشی از آن با همگرایی نسبت به اتفاق رخ داده آمده است: « به نیکی نرفتی سخن جز به راز».

ویدئوی آواز اعتراضی حافظ ناظری را در کنار مزار فردوسی در ادامه می توانید مشاهده کنید.