اولین فیلم خارجی به نمایش درآمده در سینماها ادعای طرفداران را خیلی زود وارونه ساخت

تمام پول های جهان به فنا رفت!

تمام پول های جهان به فنا رفت!
calendar چهارشنبه 20 تير 1397 در 07:35
آینه نیوز: به تازگی علی سرتیپی که شناخته شده ترین فعال حوزه پخش سینمایی است به «عدم استقبال از اکران فیلم خارجی» اعتراف کرد.

آینه نیوز: به تازگی علی سرتیپی که شناخته شده ترین فعال حوزه پخش سینمایی است به «عدم استقبال از اکران فیلم خارجی» اعتراف کرد. شکستی حقیرانه در اولین گام که خیلی زود ادعای حامیان اکران فیلم های خارجی را با واقعیتی وارونه مواجه ساخت. شکستی که ماه ها پیشتر و در زمان پُرکاری «آینه نیوز» بارها پیش بینی شده بود و این رسانه پیشگام آگاهی رسانی و مقابله با نگاه خوش باوران فضای مجازی و نیز طرفداران منفعت طلب اکران فیلم های خارجی شد. رویه ای که بعدها توسط رسانه های منتقد دیگر نیز پیگیری شد و در نهایت واقعیت همه چیز را به اثبات رساند.

به گزارش آینه نیوز، فروش ناچیز و مضحکانه فیلم «تمام پول های جهان» در سینماهای درجه یک و عدم استقبال مخاطبان ایرانی از فیلم ریدلی اسکات به خوبی نشان می دهد که تنها با نفوذ برخی از عوامل و نهادها و تهیه کننده ها به سازمان سینمایی و راه یابی طرح اکران فیلم های خارجی به نظام‌ نامه اکران نمی توان اتفاقی ناممکن را ممکن ساخت. چرا که وقتی فیلم های دستمالی شده خارجی با انواع سانسورهای نظارتی پای به چرخه اکران می گذارند، د