سینمای ایران

آرزویم این است که تماشاگران خاموش را جذب کنم/ ایده هایی از شبیه خوانی در «هجوم» وجود دارد/ شخصیت مرکزی «هجوم» یک سلوک هملت وار را طی می کند

آینه نیوز: در اولین بخش از گفت و گوی تفصیلی و تحلیلی «آینه نیوز» با «شهرام مکری» که روز گذشته منعکس شد، وجوهی از پرداخت فیلمساز در فیلم «هجوم» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و حال در دومین بخش از گفت و گوی صورت یافته به سراغ نگره فیلمساز در ارائه مفاهیم مختلف در قالب فرمی جاری در آثارش می رویم. این گفت و گو با هدف تابش نوری راهگشا برای درک آثار این فیلمساز جوان و خلاق و از دریچه ای خارج از مواجهاتی تکراری درباره بدیهیاتی چون اعتبار «فرم» یا «معنا» صورت یافت. در این مسیر به سراغ روش مورد علاقه ام در شکل گفت و گوی مبتنی بر نقد رفتم و به نظرم مخاطبان با مطالعه کامل دو بخش گفت و گوی انجام شده با «شهرام مکری» می توانند درباره همه سوالات ذهنی خود پاسخی بیابند و این گفت و گوی مفصل می تواند همچون یک دفترچه راهنما برای تماشای فیلم ارزشمند «هجوم» به کار آید، هر چند راه برداشت ها و تفسیرها همچنان باز است.

سه شنبه 30 آبان 1396 در 11:54

نقد

تبلیغات

یادداشت

گفتگو